Ondersteuning beginnende professionele kunstenaars

Gemeente Lille wil jonge mensen tonen dat je professioneel kan doorgroeien als kunstenaar. Lille is een bakermat van jong talent en daarom wil de gemeente tonen wat onze vier dorpen te bieden heeft aan jong artistiek talent. Het gemeentebestuur biedt de kans aan beginnende jonge kunstenaars om één tentoonstelling/voorstelling te organiseren waarbij zij ondersteuning krijgen om dit professioneel te organiseren. Kunstenaars uit verschillende disciplines en kunststrekkingen (beeldende kunst, muziek, podiumkunsten,…) krijgen de kans om hun werk open te stellen voor het brede publiek. Met dit initiatief wil de gemeente inspirerend werken voor andere beginnende kunstenaars. Dit geeft ook doorgroeimogelijkheden voor studenten aan het deeltijds kunstonderwijs. Het is belangrijk dat een dorp zijn kunstenaars kent en de kunstenaars hun dorp.

Voorwaarden? 

  • maximum leeftijd van 35 jaar;
  • gedomicilieerd in Lille;
  • een academische en of artistieke opleiding hebben gevolgd of nog volgen;
  • cv voorleggen met referenties van projecten van het voorbije jaar en het huidige jaar; 
  • engagement aangaan om actief mee te helpen in de themagroep professionele kunstenaars;
  • aanvraagformulier invullen met een overzicht van de voorziene onkosten. 

De themagroep professionele kunstenaars bekijkt de aanvragen en toetst deze af aan de voorwaarden opgenomen in het reglement. Zij geven een voorstel tot advies aan de gemeentelijke vrijetijdsraad. De vrijetijdsraad geeft het definitief advies door aan het college van burgemeester en schepenen.  

Wat biedt de gemeente aan? 

De themawerkgroep professionele kunstenaars ondersteunt de kunstenaar in de organisatie van zijn of haar tentoonstelling of voorstelling. Samen gaan zij op zoek naar een geschikte ruimte waar de kunstwerken het beste tot zijn recht komen. Via de gemeentelijk kanalen wordt de voorstelling of tentoonstelling bekend gemaakt. De gemeente biedt daarnaast ook een financiële ondersteuning van maximaal 400 euro aan voor onkosten verbonden aan deze tentoonstelling of voorstelling. 

Dien je aanvraag tot ondersteuning in