Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen.

De gemeenten heffen eveneens opcentiemen op deze basisheffing.

Door een gewijzigd wetsartikel vergroot het aandeel voor het Vlaams Gewest. Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te houden, verlaagt de gemeente haar aandeel.

Voor de periode 2020-2025 heft de gemeente jaarlijks 756 opcentiemen op de onroerende voorheffing.