Ontgraven en verplaatsen graf

Ontgraven en verplaatsen van stoffelijke resten of asurnen kan in bepaalde gevallen toegestaan worden door de burgemeester indien de verzoeker hiervoor een gegronde reden heeft.  De ontgraving/verplaatsing gebeurt steeds in samenwerking met een begrafenisondernemer.

Het ontgraven tot aan de kist/stoffelijke resten en verplaatsen van de kist/stoffelijke resten kost 500 euro.

Het ontgraven en verplaatsen van een asurne kost 75 euro.

De aanvraag dient te gebeuren via het document "aanvraag tot ontgraven en verplaatsen graf" dat ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden aan de dienst burgerlijke stand samen met een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager/erfgenamen die de aanvraag ondertekend hebben. Alle erfgenamen in de eerste graad dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de aanvraag.  De aanvrager staat garant voor de betaling van de kosten.