Subsidie ontharden voortuin

Meer en meer voortuinen worden verhard met kiezelstenen, klinkers, tegels, dolomiet, kunstgras, enz. Deze verhardingen hebben een negatieve invloed op de woonomgeving en staan haaks op het engagement van de gemeente Lille inzake klimaatdoelstellingen.

De gemeente Lille wil, in het kader van haar klimaatactieplan 2030, vergroening in haar kern met verschillende beleidsinstrumenten en acties stimuleren en ondersteunen. Meer kwaliteitsvol insecten- en vogelvriendelijk groen heeft niet alleen een gunstige invloed op de biodiversiteit, maar ook op hittestress en op de waterhuishouding. Meer groen maakt Lille bijgevolg veerkrachtiger voor de verandering van het klimaat.

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget van de gemeente Lille, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kent de gemeente Lille daarom een premie toe voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen.

Door het ontharden van de voortuinstrook kan iedereen mee helpen om van Lille een klimaat-robuuste gemeente te maken. Een gemeente die weerbaar is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Minder verharding en meer groen zorgen namelijk voor:

  • Meer regenwaterinfiltratie en een hoger grondwaterpeil
  • Minder wateroverlast bij zware regenval
  • Meer afkoeling tijdens de nacht in geval van een hittegolf
  • Meer biodiversiteit
  • Een leefbare en aangename gemeente
  • Minder onkosten