Ontheffing ontbossingsverbod

In Vlaanderen geldt er een verbod op ontbossen. In bepaalde situaties kan er een ontheffing op het ontbossingsverbod verleend worden. 

De aanvraag tot ontheffing op het ontbossingsverbod moet je aanvragen via het formulier 'aanvraag van een ontheffing van het ontbossingsverbod'.

Aanvraagformulier Ontheffing ontbossingsverbod  

Je kan het ingevulde formulier met bijlagen doorsturen naar aves.ant.anb@vlaanderen.be of per post aan: 

ANB – adviezen en vergunningen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 ANTWERPEN
T 03 224 63 14

Zodra er een ontheffing wordt verleend, kan je het eensluidend verklaard afschrift toevoegen aan je aanvraag voor een omgevingsvergunning. Na ontvangst van de ontheffing kan je dus nog niet onmiddellijk starten met ontbossen maar moet je eerst een omgevingsvergunning tot ontbossing aanvragen.