Ontruiming graven

Graven van 1984 of ouder worden opgenomen in de huidige procedure van ontruiming op de begraafplaats van dorp Lille

De begraafplaats aan het Kerkplein in Lille kampt met een nijpend plaatsgebrek. Het urnenveld en het columbarium in dorp Lille moeten volgend jaar uitgebreid worden. Momenteel is er geen ruimte op de begraafplaats om dit te doen. De gemeente gaat daarom volgend jaar alle graven van 1984 en ouder verwijderen. In totaal gaat het om 175 graven. Deze procedure van ontruiming start op 1 maart 2020. Gedurende 1 jaar, tot 28 februari 2021, zal aan elk graf dat in de procedure van ontruiming opgenomen is, een aanplakking gebeuren.  Bovendien zal ook aan de ingang de lijst van personen hangen waarover het gaat.

Geen enkel graf moet verplicht weg

In het kinderpark blijven alle graven behouden ongeacht hoe oud de graven zijn. In overleg met de nabestaanden gaan we het park wel mooier maken. Ook de graven van de oud-strijders verdwijnen niet.

Geen enkel graf zal verplicht weg moeten. Daarom voeren we concessies in.

Wie wenst dat het graf van 1984 of ouder van zijn of haar naaste bewaard blijft, kan tot 28 februari 2021 een éénmalig concessie van 20 jaar aanvragen. Meer info vind je op volgende link concessie graf of bij het loket burgerzaken, Ingrid Buersens.

Geen enkel graf moet dus verplicht weg. Wel is mogelijk dat het graf waarvoor een concessie gevraagd werd, verplaatst wordt om de uitbreiding van het urnenveld en het columbarium te kunnen verwezenlijken.

Verwijderen van grafzerken

De grafzerken van de graven in deze procedure waarvoor geen concessie wordt genomen, mogen in de periode van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021 door de nabestaanden weggehaald worden indien gewenst. Hiervoor dien je wel een kennisgevingsformulier te bezorgen aan de dienst burgerzaken. Dit formulier is hieronder beschikbaar.

Wie graag een graf van na 1984 wil laten ontruimen, kan dit ook aanvragen. Deze aanvraag kan gebeuren om verschillende redenen:  graf is verzakt, de grafzerk is gescheurd, de nabestaanden kunnen het nog moeilijk onderhouden, nabestaanden hebben het een plaats gegeven ...  De verwijdering van een graf gebeurt volledig op kosten van de gemeente.

In graven opgenomen in de procedure van ontruiming waarvoor geen concessie wordt genomen of waarvan de éénmalige concessie vervallen of stopgezet is, kan geen bijbegraving gebeuren.

De grafmonumenten van graven waarvoor geen concessie werd genomen en die op 1 maart 2021 nog aanwezig zijn op de begraafplaats van Lille, worden eigendom van de gemeente en zullen ambtshalve verwijderd worden. De ontgraving van de stoffelijke resten zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma. Ook de stoffelijke resten van graven waarvan de grafzerk reeds eerder verwijderd werd naar aanleiding van een eerdere procedure van ontruiming of op individuele vraag van nabestaanden zullen mee ontgraven worden.

Gedurende de werken zal de begraafplaats afgesloten worden voor het publiek. De kosten van de verwijdering van de grafzerken en ontgraving van de stoffelijke resten worden volledig gedragen door de gemeente.

Op de begraafplaatsen van Gierle, Wechelderzande en Poederlee zullen in de toekomst ook graven verdwijnen. Daar zullen dezelfde afspraken gelden als in dorp Lille.

Rustbanken en meer groen

Bij de uitbreiding van het urnenveld en het columbarium zullen we van de gelegenheid gebruik maken om de begraafplaats te verfraaien. Op de vrijgekomen ruimte komen rustbanken en meer groen. De gemeente wil de werken op de begraafplaats aan het Kerkplein starten vanaf maart 2021 zodat het urnenveld tijdig kan uitgebreid worden.

De volledige procedure hangt vanaf 1 maart 2020 ook aangeplakt bij elk graf dat verwijderd gaat worden.