Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en andere besturen moeten je duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening.

Elke overheidsinstantie is verplicht je actief en passief te informeren.

De gemeente Lille informeert je actief via haar infoblad, via de website, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket.

Het kan ook gebeuren dat je een document van de gemeente wil inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in je buurt, een dossier over de aanleg van een weg… Dit noemen we inzagerecht en dit valt onder de passieve openbaarheid van bestuur.

Contact

Communicatie

Adres
Rechtestraat 44 , 2275 Lille Gemeentehuis
Tel.
014 44 82 32
communicatie@lille.be
De communicatiedienst is enkel open op afspraak. Bel of mail voor een afspraak.
Vandaag
Nu gesloten
Open op afspraak 8.30 - 12 uur
Morgen
Gesloten
Alle openingsuren Communicatie