Openbare orde en veiligheid - maatregelen inzake gevaarlijke hond - verslag van de hoorzitting en verder gevolg

Datum bekendmaking donderdag 1 december 2022
Datum besluit donderdag 1 december 2022
Datum inwerkingtreding donderdag 1 december 2022