Pensioensparen

Vergeet zeker niet je pensioenspaargeld op te vragen! Wanneer dit kan, hangt af van je spaarformule:

  • Een pensioenspaarverzekering heeft een eindvervaldag, meestal op je 65ste verjaardag. Je kan het beschikbare geld dan in één keer of in maandelijkse renten opvragen.
  • Een pensioenspaarfonds heeft geen eindvervaldag. Vanaf je 60ste verjaardag brengt de opvraging ervan geen extra belastingen meer met zich mee. Je kan vanaf dan geheel of gedeeltelijk uitstappen op het moment dat je dat zelf wil.