Personenbelasting

De personenbelasting wordt jaarlijks geheven door de federale overheid op het belastbaar inkomen. De gemeente heft op dit belastbaar inkomen een aanvullende personenbelasting. Voor de periode 2020-2025 bedraagt deze in Lille 6,5 procent.