Politiereglement

Voor de zeven gemeentes uit onze politiezone (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) is er een Uniform Gemeentelijke Politieverordening opgesteld (UGP). Deze verordening bestaat uit een deel dat gemeenschappelijk is voor de zeven gemeentes en een deel dat specifiek is voor elke gemeente. Op deze manier wordt er gezorgd voor een uniform optreden van de politie in de volledige politiezone.

De verordening legt onder meer vast wat er kan en niet kan op het vlak van veiligheid, openbare gezondheid en openbare orde.
   
De volledige UGP werd een lijvig document, maar is netjes ingedeeld in zeven afdelingen. Iedere afdeling is op zijn beurt ingedeeld in verschillende hoofdstukken.

Reglementen en verordeningen