Preventiewerker

Vanaf 2021 zetten we via een actieplan extra in op het veerkrachtiger maken van onze inwoners en op het gezonder leven en voorkomen van allerhande verslavingen als middelenverslaving (alcohol, drugs, medicatie…), gokken, gamen ... In de beginfase leggen we hierbij de focus op jongeren. We zullen hierbij verschillende acties organiseren, meer info volgt nog.

De gemeente heeft ook een ‘Intergemeentelijke Preventiemedewerker’ aangesteld: Elly Van Nijen. Zij is tewerkgesteld bij CGG Kempen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met onze partner Logo Kempen.