Processierups

Er is geen reden tot paniek als er veel processierupsen in je omgeving zitten: gezond verstand en een voorzichtige aanpak kunnen veel hinder voorkomen. Als de nesten zich op een afgelegen plek bevinden waar weinig mensen komen, kan je zeker overwegen om ze te laten hangen. De schadelijke rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van het seizoen. Zo vormen ook een voedselbron voor veel vogels.

Wat kan jij doen?

Op openbaar domein

Zitten de nesten in laanbomen of in openbare plaatsen, maak er dan een melding van bij provincie Antwerpen. 

 • Op publieke plaatsen waar de rupsen voor overlast zorgen, laten we de rupsen door de provincie wegzuigen.
 • In het buitengebied worden de rupsen niet verwijderd. Hier plaatsen we signalisatie met linten en informatieborden zodat voorbijgangers de omgeving kunnen mijden.

Nest processierupsen op openbaar domein gespot? Meld het hier

Op privédomein

Bevinden de rupsen zich op privédomein? Dan is de gemeente niet bevoegd voor de bestrijding van de rupsen. Je contacteert best een firma gespecialiseerd in het verwijderen van deze rupsen. Via deze link vind je een lijst terug.

We raden ten stelligste af om zelf een nest te bestrijden. Doe je het toch gebruik dan beschermende kledij, een veiligheidsbril en een mondmasker. Het bestrijdingsmiddel dat je koopt bij een planten- of dierenspeciaalzaak breng je aan op de bladeren waarvan de rupsen eten, niet op de rupsen zelf.

Wat doet de gemeente?

Om overlast te voorkomen

200 mezenkastjes

Het plaatsen van nestkasten voor mezen kan de opmars van de eikenprocessierups terugdringen. In totaal hangen er meer dan 200 mezenkastjes in onze gemeente op plaatsen waar eerder overlast was van processierupsen. De mezen kunnen dit helpen voorkomen. Een mezenjong eet ongeveer 400 rupsen per week. Hier hangen de mezenkasten:
 • Lille: Bredestraat
 • Poederlee: Hoeven, Hulzen, Heikenstraat
 • Wechelderzande: Zandwegen tussen Moereind en E34 incl. Achterste Moereind brug en Snaersdijk
 • Gierle: Dingdongen, Waterstraat, Turnhoutsebaan zone ‘Ruilverkaveling’ en Het Laar
 • ANB heeft ook kasten gehangen rond De Lilse Bergen en in Snaersdijk

Preventieve bestrijding

De afgelopen jaren, lieten we via de provincie bomen preventief behandelen. Het product dat in de bomen geblazen werd, is een natuurlijk organisme (een bacterie) dat enkel schadelijk is voor rupsen. Het is onschadelijk voor de mens. De behandeling moet in het juiste stadium van de ontwikkeling van de rups gebeuren om effectief te zijn. Het mag niet gebruikt worden op plaatsen met beschermde vlindersoorten omdat het product niet selectief is. Het bestrijdt alle rupsen. 

In 2024 voorzien we geen preventieve bestrijding tegen de processierups. Dit om volgende redenen:

 • De voorbije jaren zijn er heel weinig nesten gemeld.
 • Ecologisch gezien wil de provincie zo weinig mogelijk preventieve bestrijding.
 • Er wordt vol ingezet op ecologische bestrijding (mezenkasten), de provincie is ook aan het testen of bestrijding met kevers kan werken.
 • Op locaties die de gemeente enkel jaren geleden heeft ingetekend om mogelijk preventieve bestrijding uit te voeren, hebben we de laatste jaren geen melding van nesten gekregen.
 • De provincie heeft ook aangegeven dit jaar weinig nesten te verwachten.