Processierups

Er is geen reden tot paniek als er veel processierupsen in je omgeving zitten: gezond verstand en een voorzichtige aanpak kunnen veel hinder voorkomen. Als de nesten zich op een afgelegen plek bevinden waar weinig mensen komen, kan je zeker overwegen om ze te laten hangen. De schadelijke rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van het seizoen. Zo vormen ook een voedselbron voor veel vogels.

Processierupsen op openbaar domein melden

Wat kan jij doen?

Op openbaar domein

Zitten de nesten in laanbomen of in openbare plaatsen, maak dan een aanvraag via het meldingsloket.

  • Op publieke plaatsen waar de rupsen voor overlast zorgen, laten we de rupsen wegzuigen.
  • In het buitengebied worden de rupsen niet verwijderd. Hier plaatsen we signalisatie met linten en informatieborden zodat voorbijgangers de omgeving kunnen mijden.

Op privédomein

Bevinden de rupsen zich op privédomein? Dan is de gemeente niet bevoegd voor de bestrijding van de rupsen. Je contacteert best een firma gespecialiseerd in het verwijderen van deze rupsen. Via deze link vind je een lijst terug.

We raden ten stelligste af om zelf een nest te bestrijden. Doe je het toch gebruik dan beschermende
kledij, een veiligheidsbril en een mondmasker. Het bestrijdingsmiddel dat je koopt bij een planten- of dierenspeciaalzaak breng je aan op de bladeren waarvan de rupsen eten, niet op de rupsen zelf.

Wat doet de gemeente?

Om overlast te voorkomen

200 mezenkastjes

Het plaatsen van nestkasten voor mezen kan de opmars van de eikenprocessierups terugdringen. In totaal hangen er meer dan 200 mezenkastjes in onze gemeente op plaatsen waar eerder overlast was van processierupsen. De mezen kunnen dit helpen voorkomen. Een mezenjong eet ongeveer 400 rupsen per week. Hier hangen de mezenkasten:
  • Lille: Bredestraat
  • Poederlee: Hoeven, Hulzen, Heikenstraat
  • Wechelderzande: Zandwegen tussen Moereind en E34 incl. Achterste Moereind brug en Snaersdijk
  • Gierle: Dingdongen, Waterstraat, Turnhoutsebaan zone ‘Ruilverkaveling’ en Het Laar
  • ANB heeft ook kasten gehangen rond De Lilse Bergen en in Snaersdijk
Preventieve bestrijding

Onze gemeente heeft een overeenkomst met de provincie Antwerpen om bomen preventief te behandelen. Op locaties waar het jaar voordien problemen waren, laat de provincie een aannemer langskomen met een spuitkanon op een tractor. Het product dat in de bomen geblazen wordt, is een natuurlijk organisme (een bacterie) dat enkel schadelijk is voor rupsen. Het is onschadelijk voor de mens. De behandeling moet in het juiste stadium van de ontwikkeling van de rups gebeuren om effectief te zijn. Het mag niet gebruikt worden op plaatsen met beschermde vlindersoorten omdat het product niet selectief is. Het bestrijdt alle rupsen. 

Om probleemlocaties aan te pakken

Wegzuigen op publieke plaatsen

De technische dienst van de gemeente houdt mogelijke probleemlocaties nauwgezet in de gaten. Inwoners kunnen probleemlocaties signaleren van het meldingsloket. Wanneer er overlast opduikt, worden deze locaties doorgegeven aan de provincie. De gemeente heeft een overeenkomst met de provincie om de nesten te laten wegzuigen. Branden laten we niet meer toepassen omdat dit meer risico geeft op beschadiging van de bomen, het ontstaan van bermbranden en het ongewild verspreiden van brandharen. 

Signaleren in buitengebied

Processierupsen zijn niet schadelijk voor mens en dier. Ze kunnen enkel irritatie veroorzaken bij sommigen. Elke nest verwijderen is dus niet zinvol. De rupsen vormen ook een voedselbron voor veel vogels. In het buitengebied waar de rupsen niet onmiddellijk voor hinder zorgen, plaatsen we signalisatie met linten en informatieborden zodat voorbijgangers de omgeving kunnen mijden.