Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Praktisch

Communicatie

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 32
communicatie@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

2020/3 Resultaten bevraging inwonerspanel: thema woonomgeving

Doel

In kaart brengen van:

  • het woonprofiel, de woonomgeving en woonvoorkeuren in de toekomst
  • de woonnoden
  • de noden rond mobiliteit en parkeren
  • nood aan openruimte en toekomst straatbeeld
  • beleving van en in onze dorpen

Voornaamste conclusies

  • De grote meerderheid aanschouwt de buurt waarin men woont als een aangename woonomgeving. 68% geeft deze stelling een score van minstens 8 op 10.
  • Het groene en landelijke karakter van Lille blijkt voor 7 op 10 de meest bepalende factor voor de dorpsidentiteit te zijn.
  • De grootste noden qua woonaanbod blijken aangepaste woningen (al dan niet met dienstverlening) te zijn.
  • Iets meer dan de helft geeft de voorkeur aan het invullen van niet-ingevulde percelen binnen woonlinten en het realiseren van bijkomende woningen binnen de reeds bebouwde ruimte, dit om de open ruimte maximaal te behouden.
  • 60% verkiest variatie in woningstijlen binnen een bepaalde buurt of wijk.

Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.