Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Cultuurdienst

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 33
fax 014 88 20 50
cultuur@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het gemeentebestuur vraagt de raad om advies over het gevoerde cultuurbeleid in de gemeente, zowel wat betreft de beleidsbepaling als de uitvoering. De cultuurraad kan ook op eigen initiatief adviezen formuleren.
De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende socio-culturele verenigingen en inwoners die zich in de culturele sector engageren of als een expert kunnen beschouwd worden.

Wil jij ook je zegje doen?

Ben je geen lid van een socio-culturele vereniging of niet actief cultureel geëngageerd, maar wil je toch inspraak? Je kan bij de dienst cultuur een verzoek indienen om deel te nemen aan de volgende algemene vergadering van de cultuurraad. Je kan ook een punt op de agenda van de algemene vergadering of de maandelijkse bestuursvergadering plaatsen. Als je niet naar de cultuurraad kunt komen, kan je je vraag of suggestie doorgeven aan de cultuurdienst.

De samenstelling van de cultuurraad vind je hier.