Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Burgerlijke stand

Geopend op afspraak

Rechtstraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 31
burgerzaken@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Relevante info

Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van een burgerlijk huwelijk. Het is de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt.

Er zijn twee vormen van echtscheiding:

  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
  • echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Meestal regelt men de ontbinding van een huwelijk met een notaris of advocaat. De dienst Burgerlijke Stand wordt slechts in laatste instantie ingeschakeld, nl. bij het definitief worden van de procedure. Een echtscheidingsvonnis wordt definitief, m.a.w. heeft kracht van gewijsde, indien de voorgeschreven beroepstermijn is verstreken en er tegen het vonnis of arrest geen beroep is aangetekend.

Wanneer het vonnis definitief is, stuurt de griffier van de bevoegde gerechtelijke instantie, binnen de termijn van 1 maand, een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand beschikt over een termijn van één maand om het vonnis over te schrijven.

Wanneer is je huwelijk officieel ontbonden?
Sommigen menen dat hun huwelijk ontbonden is, wanneer de gerechtelijke overheid de echtscheiding heeft uitgesproken. Dit is echter niet juist.

Voor bepaalde instanties is de datum van kracht van gewijsde, m.a.w. de datum waarop de beroepstermijn verstreken is, belangrijk.
In vele gevallen zal men echter rekening houden met de datum van de overschrijving van het vonnis of het arrest in de registers van de burgerlijke stand.

De dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar je destijds gehuwd bent, verwittigt automatisch de dienst Bevolking van je woonplaats van de overschrijving van je echtscheidingsvonnis.

Hoe kan ik mijn echtscheiding bewijzen?

Je kan steeds een uittreksel/afschrift van de overschrijving van je echtscheidingsvonnis verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand. Op een bewijs van woonst, afgeleverd door de dienst Bevolking van je woonplaats, staat je burgerlijke staat vermeld.

Een echtscheidingsakte kan je opvragen via het thuisloket. Dit kan op volgende manier:
 

  1. Ga naar het Thuisloket via deze link.
  2. Kies het gewenste document.
  3. Meld je aan met je identiteitskaartlezer of Itsme.
  4. Vul je gegevens in en verzend.
  5. Je vindt het document in je mailbox. Binnen een paar seconden als het 100 procent automatisch kan, binnen een paar dagen als er nog achterliggende bewerkingen moeten gebeuren.