Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Praktisch

Burgerlijke stand

Geopend op afspraak

Rechtstraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 31
burgerzaken@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Relevante info

Adoptie

Adopties in België

De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties, de gewone adoptie en de volle adoptie. Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan.

Een volle adoptie verleent aan de geadopteerde en zijn afstammeling(en) hetzelfde statuut en dezelfde rechten als zij zouden hebben wanneer het kind effectief geboren was uit degenen die ten volle hebben geadopteerd. De oorspronkelijke familiebanden worden opgeheven.

Wens je een kind te adopteren, contacteer dan:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 14 76 of 02 533 14 77

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

Het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar deze dienst. Eventuele verwittigingen, zoals wijzigingen aan akten, voor een nieuwe identiteitskaart, enz ... worden eveneens door deze laatste dienst geregeld.

Adopties in het buitenland

Een buitenlands adoptievonnis moet je in België eerst laten registreren bij:
Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15, 1000 Brussel
Tel: 02 542 75 81

Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven.

Een adoptieakte kan je aanvragen in het Thuisloket. Dit kan op volgende manier:
 

  1. Ga naar het Thuisloket via deze link.
  2. Kies het gewenste document.
  3. Meld je aan met je identiteitskaartlezer of Itsme.
  4. Vul je gegevens in en verzend.
  5. Je vindt het document in je mailbox. Binnen een paar seconden als het 100 procent automatisch kan, binnen een paar dagen als er nog achterliggende bewerkingen moeten gebeuren.