Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Burgerlijke stand

Geopend op afspraak

Rechtstraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 31
burgerzaken@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Relevante info

Pensioen

Er bestaan verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling enz.) verschillen sterk volgens het stelsel.

Er zijn 3 klassieke stelsels:

  • werknemerspensioen: loontrekkenden uit de privé-sector, niet-statutair personeel van overheidsdiensten (zowel arbeiders als bedienden)
  • zelfstandigenpensioen: personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen
  • ambtenarenpensioen: statutair personeel van gemeenten, provincies en federale overheidsdiensten.

Bij gemengde loopbanen zullen de verschillende stelsels worden toegepast.

Er zijn 2 soorten van pensioen:

Dit hangt grotendeels af van de gezinstoestand:

  • rustpensioen: persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties
  • overlevingspensioen: op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot of echtgenote

Het brugpensioen of SWT (enkel voor de privé-sector) is een bijzonder statuut dat kan verkregen worden na ontslag door de werkgever. Als ex-werknemer ontvangt men dan een werkloosheidsuitkering met een toeslag van de laatste werkgever.

Pensioenleefijd-beroepsloopbaan:

De pensioenleeftijd voor werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar is 65 jaar (mannen en vrouwen). Het vervroegd pensioen is gekoppeld aan een loopbaanvoorwaarde. Als je niet aan de oopbaanvoorwaarde voldoet kan je niet op vervroegd pensioen gaan.

Als je op pensioen gaat voor 2 januari 2015 bedraagt de minimumleeftijd 61 jaar en 39 loopbaanjaren of 60 jaar bij 40 loopbaanjaren.

Voor al uw vragen kan u terecht op: website Federale Pensioendienst

Voor meer informatie kan je ook terecht op het gratis nummer 1765 of bij je regionaal kantoor in Turnhout. Hiervoor dien je een afspraak te maken.

Pensioendienst Turnhout
Renier Sniederstraat 2-4
2300 Turnhout
tel. 014 44 87 70
fax 014 44 87 88


De aanvraag:

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wil gaan, dan krijg je automatisch een jaar op voorhand de formulieren toegestuurd van de pensioendiensten tenzij je in het verleden een pensioenaanvraag hebt ingediend waarop u niet bent in gegaan.

Als je vervroegd op pensioen wil gaan, moet je nog steeds een aanvraag doen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente. Dit ten vroegste 1 jaar voor de ingang van het pensioen maar toch liefst zo vlug mogelijk na deze datum gezien het pensioenonderzoek enkele maanden duurt en u bij laattijdige aanvraag de kans loopt één of meerdere maanden zonder inkomen te vallen. 

Ambtenaren doen hun aanvraag bij de administratie waar ze het laatst gewerkt hebben. Vraag in elk geval je pensioen aan, ook al heb je maar een korte tijd in een stelsel gewerkt.

Het overlevingspensioen moet je zo vlug mogelijk na het overlijden van je echtgenoot/echtgenote aanvragen, als je echtgenoot/echtgenote nog niet op pensioen was.

Mag je bijverdienen als gepensioneerde?

Elke gepensioneerde mag tot een bepaalde grens bijverdienen, zonder dat dit invloed heeft op de uitbetaling van het pensioen. Voor meer informatie contacteer je best de Infodienst pensioenen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar de bestaansmiddelen. Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag.