Naar inhoud

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

De gegevens die je verstrekt aan de gemeente, gebruikt de gemeente Lille voor de verwerking van je aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, Rechtestraat 44, 2275 Lille, of mail je naar communicatie@lille.be. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be.