Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Praktisch

Technische dienst

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 36

Openingstijden

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Wensbeeld Wechelderzande

wensbeeld

Het gemeentebestuur heeft met alle Wechelaars samengewerkt aan een plan voor de dorpskernvernieuwing van Wechelderzande, het Wensbeeld Wechelderzande.

Alle inwoners van Wechelderzande werden in november van 2015 uitgenodigd op een debat. Daar dachten ze mee na over de toekomst van de mobiliteit in Wechelderzande, de groenstructuren in het centrum en de historisch waardevolle gebouwen zoals Hof d’Intere. De informatie die verzameld werd op het debat, is verwerkt tot een eerste visie die werd besproken op een tweede dorpsdebat in april van 2016. Het bureau Omgeving, dat de opmaak van het wensbeeld voor de gemeente in goede banen leidt, startte daarna met de opmaak van het Wensbeeld Wechelderzande. We stellen het wensbeeld hierbij graag kort aan je voor.

Hof d’Intere

Hof d’Intere is het kroonjuweel van Wechelderzande. In een eerste fase is de opgeschoten onderbegroeiing weggehaald. Zo werd het kasteel opnieuw zichtbaar vanaf de straatzijde. De monumentale bomen komen beter tot hun recht en het veiligheidsgevoel in het park wordt vergroot.

De vest rond Hof d’Intere is terug proper gemaakt en gevoed met regenwater zodat er permanent water in blijft. Voor fiets- en voetgangers zijn nieuwe toegangen naar Hof d’Intere voorzien over de vest, zowel aan de oostzijde als aan de westzijde.

Parkeergaard

Naast Hof d’Intere aan de zijde van de Vendelmansweg is een ‘parkeergaard’ voor een 48-tal wagens aangelegd. Een parkeergaard is een parking met veel groen, omringd door bomen. Auto’s parkeren er op een halfzachte verharding met gras. Vanuit de parkeergaard zijn er rechtstreekse verbindingen met Hof d’Intere. De huidige parking voor Hof d’Intere maakt in een latere fase plaats voor een groenzone. Er wordt enkel een langsparkeerstrook voorzien voor de bewoners van de Heymansstraat. Het pleintje wordt zo een verlengstuk van het park van Hof d’Intere. De Heymansstraat en de Pastorijstraat worden autoluwer gemaakt.

Dorpshart

Wensbeeld Wechelderzande voorziet een groen dorpshart. Het dorpshart krijgt vorm door de zone rond de kerk verder in te groenen tot een waardige dorpstuin en in verbinding te brengen met Hof d‘Intere samen met de pastorijtuin en indien mogelijk de tuin van het voormalige gasthof ‘De Keizer’. Trage wegen moeten alle gebieden verbinden.

Tijdens het dorpsdebat is door de bewoners de meerwaarde van een multi-inzetbaar dorpsplein sterk in de verf gezet. Het dorpsplein kan in de toekomst worden ingezet voor de kermissen, markten en dorpsfestiviteiten. Het noordelijk deel wordt permanent ingericht als parking. Enkel bij ceremonies of grote activiteiten op andere locaties kan op het volledige plein worden geparkeerd.

De oude jongensschool wordt onder meer om bouwkundige redenen afgebroken waardoor er een echt dorpsplein ontstaat. In de toekomst kunnen verenigingen terecht in de gerenoveerde Pastorij. De brede aansluiting van de Vlimmersebaan met de Oostmalsebaan wordt in de toekomst versmald. Hierdoor is er meer ruimte voor caféterrassen en voor enkele langsparkeerplaatsen op de Vlimmersebaan.

De as van de Heymansstraat wordt verlegd richting kerk zodat er aan de zijde van de kleinhandelszaken ruimte vrijkomt voor kortparkeren en caféterrassen.

Vrachtwagens uit het centrum

Volgens de mobiliteitsstudie Noorderkempen wordt de N153 Wechelderzande-Malle (Oostmalsebaan en Gebroeders De Winterstraat) omgevormd tot een lokale weg. Dit zal zeker niet in de nabije toekomst gebeuren, maar wanneer het zover is, kan ook het profiel van de weg worden aangepast. Het vrachtwagenverkeer kan dan geweerd worden uit het centrum.

Den Hert

Den Hert maakt deel uit van de historische structuur van Wechelderzande. In Den Hert staat tevens de oudste woning van het dorp. De monumentale bomen ter hoogte van de afsplitsing krijgen meer ruimte. Deze groene ruimte wordt afgewerkt met een zitbank waardoor een nieuwe buurtplek ontstaat. Er wordt eveneens een nieuwe boom geplant die op zijn beurt kan uitgroeien tot een monumentale boom wanneer één van de huidige reuzen aftakelt.

Het haaks parkeren rond de oude bomen verdwijnt en wordt vervangen door langsparkeren op de Pulsebaan. De doodlopende westelijke aftakking wordt een woonerf waar auto’s te gast zijn.

Het nieuwe buurtpleintje legt de nadruk op een aangename en veilige ruimte voor fietsers en voetgangers en versterkt het traag netwerk.

Verenigingen en patrimonium

In Wechelderzande speelt het verenigingsleven een belangrijke rol speelt. De functie van de meeste gebouwen waar verenigingen zijn gehuisvest wordt in het wensbeeld herbekeken of geoptimaliseerd. We hebben het dan over de oude maalderij, Hof d’Intere, de kerk en de pastorij. Voor Hof d’Intere wordt er een belangrijkere rol weggelegd.

Fasering deelgebieden

Het wensbeeld wordt gefaseerd uitgevoerd. Eerst werd het park aan Hof d’Intere opgewaardeerd en werd de parkeergaard naast het hof aangelegd. De volgende fase is de omvorming van de parking voor Hof d’Intere tot een groene ruimte, incl. heraanleg van Heymansstraat. Samen met deze werken zal ook het dorpsplein heraangelegd worden.

Voor de heraanleg van de drukke gewestweg is het Agentschap Wegen en Verkeer eerst aan zet. Den Hert wordt momenteel heraangelegd in het lopende rioleringsproject van Fluvius.