Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Stedenbouw

Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 34
fax 014 88 20 50
stedenbouw@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Openbare onderzoeken

Bepaalde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen (zestig dagen voor vergunningsaanvragen waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt). Iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijke bezwaren en technische opmerkingen indienen. Het dossier ligt gedurende het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw.

Bij bekendmakingen vind je altijd de lopende openbare onderzoeken terug.