Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen de basis bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.

Een gemeentelijk RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarin het gemeentebestuur zijn visie verwoordt over de ruimtelijke ordening in de gemeente en heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Je kan alle informatie over RUP's op grondgebied Lille raadplegen op het DSI Platform van de Vlaamse overheid: