Aanvraag Belgische nationaliteit

Ben je minimum 18 jaar, heb je minstens vijf jaar wettelijk verblijf in BelgiĆ« en wil je graag Belg worden? Stuur je vraag per mail aan burgerzaken@lille.be of bel naar 014 44 82 31. Aan de hand van je persoonlijke situatie bekijken we of je in aanmerking komt om een nationaliteitsverklaring af te leggen. 

Procedure

We geven je alle informatie die je nodig hebt om je dossier samen te stellen. Als je alle documenten bij ons hebt binnengebracht, je dossier werd nagekeken op volledigheid en de registratiekosten van 150 euro zijn betaald, dan krijg je vervolgens een uitnodiging om een afspraak te maken om de nationaliteitsverklaring af te leggen.
Daarna maken we je dossier over aan de procureur des Konings die binnen de vier maanden een advies geeft.
Na een positief advies maken we de akte van Belgische nationaliteit op en nodigen we je uit om een Belgische identiteitskaart te komen aanvragen.
Tegen een negatief advies kan je eventueel in beroep gaan. Nadat de akte van Belgische nationaliteit werd opgemaakt, kan je hiervan steeds een uittreksel opvragen via ons Thuisloket.
De registratiekosten voor de aanvraag Belgische nationaliteit bedragen 150 euro en zijn te betalen in het kantoor Rechtszekerheid, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout, contactcenter - tel. 02 572 57 57 of  online via www.myminfin.be
 

Toekenning Belgische nationaliteit

Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

Een "akte van Belgische nationaliteit" kan je opvragen in het Thuisloket. Opgelet, dit kan enkel indien je oorspronkelijk een andere nationaliteit had en de Belgische nationaliteit nadien hebt verkregen.
Indien je de Belgische nationaliteit hebt vanaf geboorte, kan je in hier een attest van Belgische nationaliteit opvragen.

Vraag hier je attest aan - Belgische nationaliteit