Overlijdensaangifte

Vraag hier je akte aan - Overlijdensakte

Een overlijden moet aangegeven worden in de gemeente van overlijden. Meestal handelt de begrafenisondernemer deze formaliteiten af.

Welke documenten moeten voorgelegd worden?

  • attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
  • de identiteitskaart van de overledene
  • attest van laatste wilsbeschikking
  • trouwboekje van de overledene (of van de ouders indien het een minderjarige of ongehuwde betreft)
  • het rijbewijs van de overledene
  • parkeerkaart mindervaliden

Iedereen heeft de mogelijkheid om een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling te richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Deze verklaring wordt afgelegd op de dienst bevolking. Meer weten over de wilsbeschikking?

Concessies voor begravingen in een nieuw graf of een bestaand graf dat nog niet werd opgenomen in een procedure van ontruiming, kunnen niet afgesloten worden.

Indien de overledene alleen woonde op het adres, hebben nabestaanden de mogelijkheid om het Diftar-gebruik te verlengen.  Standaard wordt afval opgehaald tot 1 maand na overlijden.

De verlenging kan via volgende link: Diftar

Vraag hier je akte aan - Overlijdensakte