Speelpleinwerking: extra informatie

Bij De Pretplaneet/Pretkomeet hebben we een 'open speelaanbod' en mag je zelf kiezen wat je speelt en met wie je speelt. Je kan meespelen met de activiteiten die onze animatoren voorstellen, maar je kan ook naar hartenlust spelen in een van onze speelhoeken: de knutselhoek, de leeshoek, de bouwhoek... 

Meer lezen over ons open speelaanbod? Bekijk hier onze visietekst.

De Pretplaneet/Pretkomeet is streng tegenover elke vorm van pesten, fysieke of verbale agressie en vernielen van materialen. Indien het gedrag zich stelt, hanteren we een 3-kansen regel. Meer informatie vind je in ons huishoudelijk reglement.

Begeleiding

De Pretplaneet/Pretkomeet wordt aangestuurd door de gemeentelijke jeugddienst en begeleid door een ploeg animatoren onder leiding van een hoofdanimator. Zij zijn tussen 16 en 24 jaar oud.

Alle animatoren hebben een attest animator in het jeugdwerk en/of ervaring in het jeugdwerk. De hoofdanimator is een animator met enkele jaren ervaring, die de ploeg aanstuurt en die tevens het aanspreekpunt is voor ouders. Het ganse team wordt begeleid door een jeugdconsulent. Er staan ook stagiairs op het speelplein, zij lopen stage om het attest animator in het jeugdwerk te verkrijgen.

De animatoren zorgen voor leuke activiteiten (die ze steeds per twee begeleiden) en spelen mee in de verschillende speelhoeken.
De 'vliegende' animator  zorgt voor de kinderen die hun weg niet meteen vinden op De Pretplaneet/Pretkomeet en is ook het aanspreekpunt voor alle (gekke en serieuze) vragen.

Als je je kind brengt en komt ophalen, mag je de animatoren of de hoofdanimator altijd aanspreken met vragen, bezorgdheden, klachten, tips, ... De jeugddienst staat ook ter beschikking voor al je vragen over onze speelpleinwerking.

Hoofdanimator: 0493 25 44 10

Werken als animator bij gemeente Lille?

Heeft je kind (extra) zorg nodig?

De Pretplaneet/Pretkomeet is een warm nest, zowel voor de kinderen als voor de animatoren. We willen een inclusieve werking zijn maar dat kan alleen naargelang de draagkracht en de kwalificaties van de animatorenploeg én naargelang de draagkracht van De Pretplaneet/Pretkomeet betreffende materiaal, infrastructuur, veiligheid en zorg. Inclusie van kinderen met een nood aan extra zorg is slechts mogelijk na een gesprek met de ouders/verantwoordelijken (en eventueel het kind).

Heeft je kind extra (medische) zorgen nodig? Noteer dit zeker op het inschrijvingsformulier en spreek de animatoren op het speelplein erover aan. Wens je de noden van je kind vooraf te bespreken met de animatoren en de jeugddienst? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst.

EHBO

Op De Pretplaneet/Pretkomeet is een EHBO koffer voorzien met ontsmettingsmiddel, verbanden en pleisters, zonnecrème, icepacks en maandverband. Medicatie of zalfjes mogen de animatoren niet toedienen.
Als er een ongeval gebeurt, verwittigen de animatoren indien nodig meteen de ouders en de jeugddienst.
Indien het maar om 'een pijntje' gaat, dat met een plakker weer over is, brengen de animatoren de ouders gewoon na de speeldag op de hoogte.

Wij beschikken over een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

De Pretplaneet is aangesloten bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Zij ondersteunen alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel.

Sociale media

Je vindt onze pagina's hier terug. (Ook al onze foto's kan je er terugvinden!)

Praktische informatie

Alle praktische informatie over onze speelpleinwerking en hoe je kan inschrijven vind je hier terug.

Speelpleinwerking De Pretplaneet en De Pretkomeet