Wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.


Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer, de zogenaamde trage wegen, te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer of zachte mobiliteit op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.


Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen op het online geoloket Atlas der Buurtwegen van de provincie Antwerpen.


Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen sinds 1 september 2019, de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Volgnr.Datum beslissingGemeentewegBeslissingPlan
127 november 2019WechelsebaanBeslissingPlan
219 februari 2020SeptBeslissingPlan
327 mei 2020MoereindBeslissingPlan
427 mei 2020KleinveldBeslissingPlan
524 juni 2020RooienkapelBeslissingPlan
616 december 2020VeenzijdeBeslissingPlan
727 januari 2021KastanjelaanBeslissingPlan
824 maart 2021VeenzijdeBeslissingPlan
925 augustus 2021Achterste MoereindBeslissingPlan
1027 oktober 2021HeikantBeslissingPlan
1127 oktober 2021PastorijstraatBeslissingPlan
1227 oktober 2021VendelmanswegBeslissingPlan
1324 november 2021KapelstraatBeslissingPlan
1423 maart 2022DoolstraatBeslissingPlan
1523 maart 2022VlimmersebaanBeslissingPlan
1627 april 2022BalsakkerBeslissingPlan
1727 april 2022KerkstraatBeslissingPlan
1825 mei 2022VlimmersebaanBeslissingPlan
1922 juni 2022BroekzijstraatBeslissingPlan
2031 augustus 2022BeekBeslissingPlan
2128 september 2022Rode KruisstraatBeslissingPlan
2226 oktober 2022PulsebaanBeslissingPlan
2323 november 2022TielenbaanBeslissingPlan
2421 december 2022BaanBeslissingPlan
2525 januari 2023BeekBeslissingPlan
2622 februari 2023RooienkapelBeslissingPlan
2722 februari 2023BoskantBeslissingPlan
2822 februari 2023VeenzijdeBeslissingPlan
2922 maart 2023BeekBeslissingPlan
3022 maart 2023HoekskenBeslissingPlan
3126 april 2023BroekzijstraatBeslissingPlan
3226 april 2023HeikantBeslissingPlan
3324 mei 2023BosbeemdenBeslissingPlan
3427 september 2023BeulkBeslissingPlan
3527 september 2023HeggelaanBeslissingPlan
3622 november 2023BoskantBeslissingPlan
3722 november 2023Oude BaanBeslissingPlan
3822 november 2023BiezenhoekBeslissingPlan
3922 mei 2024VeenzijdeBeslissingPlan