Projectsubsidie

De jeugdraad, erkende Lilse jeugdverenigingen en individuele jongeren kunnen een ondersteuning van het gemeentebestuur ontvangen voor de organisatie van een project (een evenement, fuif, …). Om hier aanspraak op te maken, dienen ze een subsidiedossier in bij de jeugddienst. De bepalingen staan beschreven in het subsidiereglement.