Raad van bestuur AGB

De raad van bestuur is het belangrijkste orgaan van een autonoom gemeentebedrijf. Elke zes jaar verkiest de gemeenteraad een nieuwe raad van bestuur. Het aantal raadsleden wordt bepaald in de statuten van het autonoom gemeentebedrijf. Deze zijn opgemaakt op basis van het Decreet Lokaal Bestuur. In het autonoom gemeentebedrijf Lille zijn er 11 raadsleden en één secretaris.

De raad van bestuur bestuurt samen met het directiecomité het autonoom gemeentebedrijf. De raad van bestuur neemt alle beslissingen tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan het directiecomité. De raad van bestuur bepaalt het beleid op langere termijn, steeds met de opgemaakte beheersovereenkomst tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf in het achterhoofd.

De vergaderingen zijn niet openbaar.