Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad.

De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn is te vergelijken met deze van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad zijn, behoudens het besloten gedeelte, toegankelijk voor het publiek.

De OCMW-raad vergadert elke vierde woensdagavond van de maand in de raadszaal in het gemeentehuis (juli uitgezonderd). De OCMW-raad start aansluitend op de gemeenteraad die op dezelfde dag plaatsvindt.

De vergaderdatums voor 2024

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 27 maart
 • 24 april
 • 22 mei
 • 26 juni
 • 28 augustus
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december