Raadscommissie

Op een raadscommissie worden de belangrijkste dossiers en raadsvoorstellen besproken. Deze zittingen zijn openbaar.