Reclame plaatsen of vervangen

Wat is reclame?

Reclame is elk zichtbaar middel om publiciteit te maken. Voorbeelden van reclame zijn:

 • Klapbord op de stoep
 • Scherm
 • Banner of banier
 • Projectie
 • Sticker
 • Beschildering
 • ...

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor reclame over de zaak:

 • Op of tegen de gevel of het venster en groter is dan 4 m²
 • Op of tegen de gevel of venster met verlichting (bv. scherm of lampen)
 • Op privédomein die niet tegen de gevel hangt

Voor reclame die niet over de zaak gaat

Wanneer heb ik alleen een toelating van de gemeente nodig?

Als de reclame over de zaak gaat en aan al deze voorwaarden voldoet:

 • Hangt op of tegen de gevel of het venster van een vergund gebouw
 • Is kleiner of gelijk aan 4 m²
 • Is niet verlicht

Ook een klapbord op de stoep is reclame over de zaak waarvoor je een toelating moet aanvragen.

Wat bedoelen we met 'reclame over de zaak'?

Alle publiciteit met boodschappen die alleen over de zaak op die locatie gaan (bv. de naam, het logo, de vermelding van de activiteit of van een van de aangeboden producten of diensten). Er is een link tussen de boodschap in de reclame en de zaak op die locatie. Met ‘een zaak’ bedoelen we bedrijven, handelszaken, horeca, verenigingen, organisaties, overheidsinstellingen, vrije beroepen en diensten.