Wettelijke samenwoonst registreren

Maak hier je afspraak - Wettelijk samenwonen: registreren of stopzetten

Vraag hier je attest aan - Attest van wettelijke samenwoning

Als je ongehuwd samenwoont kan je dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen tot wettelijke samenwoning. Dit geeft een juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. U kunt wettelijk samenwonen met een partner, maar ook met een familielid.

Voorwaarden

  • je moet minstens 18 jaar en rechtsbekwaam zijn
  • je mag niet door een huwelijk of andere verklaring tot wettelijke samenwoning gebonden zijn
  • je hebt de wil om samen te leven

Deze verklaring kan worden afgelegd op de dienst burgerzaken van je woonplaats. 

Beëindiging van de wettelijke samenwoning:

De wettelijke samenwoning wordt automatisch beëindigd:

  • door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners of

door een verklaring af te leggen bij de dienst burgerzaken van je woonplaats

  • in onderlinge overeenstemming
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring

Te lezen wettelijke bepaling vóór opmaak wettelijke samenwoonst

Maak hier je afspraak - Wettelijk samenwonen registreren of stopzetten

Vraag hier je attest aan - Attest van wettelijke samenwoning