Reglement overwelven en beschoeien van baangrachten & verharden en beplanten van bermen