Renteloze lening

Elke erkende Lilse vereniging kan een aanvraag indienen bij de gemeente voor een renteloze lening. Je kan enkel een lening krijgen voor investeringen in onroerende goederen. De werkzaamheden die je gaat uitvoeren moeten noodzakelijk zijn voor de normale werking van je vereniging. Voor meer informatie over de voorwaarden van de lening kan je terecht bij de jeugd-, sport- of cultuurdienst.