Restafval

Huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval kan niet worden aangeleverd op het recyclagepark. Het restafval dient in de grijze restafvalcontainer aangeboden te worden via de reguliere inzamelronde. De ophaaldienst zal deze dan meenemen. Je kan een restafvalcontainer aanvragen bij de DIFTAR informatielijn op het nummer : 0800 97 687.

Grof huisvuil

Grof huisvuil of grofvuil, restafval dat door zijn omvang te groot is om in de grijze restafvalzak te steken, kan tegen betaling aangeleverd worden op het recyclagepark.

Er wordt per aangeleverde hoeveelheid afval een tarief aangerekend :

Hoeveelheid afvalPrijs
0 tot en met 0,5 m3€ 6,00
0,5 tot en met 2 m3€ 12,00
2 tot en met 4 m3€ 36,00
4 tot en met 6 m3€ 72,00
6 tot en met 8 m3€ 144,00