Rijbewijs bankkaartmodel vernieuwen

Let op! Je kan hiervoor enkel langskomen op afspraak.

Maak hier je afspraak - Rijbewijs aanvragen

Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheidsduur van 10 jaar. Daarna moet je je rijbewijs vernieuwen. Het rijden met een verlopen rijbewijs geeft aanleiding tot strafrechtelijke vervolging en tot betaling van boetes.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer stuurt voortaan herinneringsbrieven. Wie een rijbewijs heeft dat vervalt na 1 juli 2023 krijgt tijdig een herinneringsbrief om te vernieuwen. De verantwoordelijkheid om het rijbewijs te hernieuwen berust bij de rijbewijshouder zelf. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De oude, roze papieren rijbewijzen worden geleidelijk aan vervangen door dit nieuwe model. Die papieren rijbewijzen waarop geen geldigheidsduur is vermeld, blijven uiterlijk tot 2033 geldig. Je kan er wel zelf al voor kiezen om je papieren rijbewijs om te ruilen voor een rijbewijs in bankkaartmodel.

Wat moet je meebrengen bij de vernieuwing?

  • je identiteitskaart
  • het geldige Belgische rijbewijs
  • 25 euro
  • een recente pasfoto
    • als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Wat moet je meebrengen bij het afhalen?

  • je vorige rijbewijs
  • je mag het rijbewijs afhalen bij ons onthaal zonder afspraak

Maak hier je afspraak - Rijbewijs aanvragen