Rioolaansluiting

Het gemeentebestuur heeft het beheer van het gemeentelijk rioolnet toevertrouwd aan Fluvius. Dat betekent dat Fluvius sinds 1 januari 2009 instaat voor de aanleg, het beheer, het onderhoud, de aansluiting van woningen en de verbetering van het openbare rioolnet in onze gemeente. Elke aansluiting op de riolering moet voldoen aan hun reglement. 

Als er riolering ligt in uw straat, bent u wettelijk verplicht op de riolering aan te sluiten. Alle technische informatie over de aansluitingen vindt u terug op de website www.fluvius.be en dit in de aansluitingsbrochure “Elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering voor bouwers en verbouwers”.

Indien u toch nog technische vragen heeft over uw (toekomstige) aansluiting, kan u rechtstreeks contact opnemen met Fluvius. Dit kan op het algemene nummer 078-35.35.34 of via het contactformulier op hun website www.fluvius.be. U kan ook terecht in hun lokale kantoor in Turnhout (Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout) op volgende momenten:

  • maandag tussen 09.00-12.30u en 12.30-16.00u
  • dinsdag tussen 14.00-18.00u
  • woensdag tussen 09.00-12.00u
  • donderdag tussen 09.00-12.30u en 12.30-16.00u
  • vrijdag tussen 09.00-12.30u en 12.30-16.00u

Keuringsattest

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privériolering voor woningen en gebouwen verplicht. Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in je straat, moet ook de afkoppeling van hemelwater op je privéterrein uitgevoerd zijn. De nieuwe situatie dien je te laten keuren door een keurder die erkend is door Vlario. Fluvius aanvaardt uitsluitend keuringsattesten van Vlario. Je krijgt hier tijdig meer informatie over. De EAN-code – die voor de keuring nodig is – ontvang je van Fluvius. Meer algemene informatie over de verplichte keuring kan je hier raadplegen.

De verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Het niet kunnen voorleggen van dergelijke conform keuringsattest, kan leiden tot de heffing van belastingen conform het gemeentelijk belastingsreglement.