Septische put

Wanneer is een septische put verplicht?

Woont u in een centraal gebied en collectief geoptimaliseerd buitengebied?

In dit gebied is er riolering voorzien die aangesloten is op een waterzuivering (RWZI). Hierin is het verplicht om uw afvoerbuizen aan te sluiten op de riolering. Een septische put is hier niet nodig.

Woont u in een collectief te optimaliseren buitengebied?

Hierin is de aanleg van de riolering gepland of het is nog niet aangesloten op een waterzuivering (RWZI).

Indien er nog geen riolering ligt, dan moet u een septische put plaatsen voor zowel zwart als grijs afvalwater. In afwachting van aansluiting op de riolering, zijn er 3 mogelijke situaties voor de lozing van het effluent van de septische put:

  • lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie (RWZI)
  • lozing in een gracht
  • lozing in de bodem via een besterfput

Woont u in een individueel te optimaliseren buitengebied?

In dit gebied wordt er geen riolering aangelegd in de toekomst en is er dus geen aansluiting op een waterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hier heeft u niet de mogelijkheid om uw afvalwater aan te sluiten op het riool. In dit geval is een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) verplicht.

Indien er nog geen IBA geplaatst is, dan moet u in afwachting van een IBA een septische put plaatsen voor zowel sanitair (grijs) als septisch (zwart) afvalwater.

Indien een IBA geplaatst is, dient op advies van Fluvius ook een septisch put met aansluiting septisch (zwart) en sanitair (grijs) water voorzien of behouden te worden als extra voorfilter om de goede werking van de IBA te garanderen.

Wat ingeval van rioleringswerken in uw straat?

Indien er in uw straat een nieuw gescheiden rioleringsstelsels aangelegd wordt, bent u verplicht om uw regen- en afvalwater gescheiden aan te sluiten op het rioleringsstelsel. Indien u al een septische put heeft, dient deze behouden te blijven. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan samen met onze rioolbeheerder, Fluvius, besloten worden om de bestaande septische put te kortsluiten. Dit wordt geval per geval bekeken.

Weet u niet in welk gebied u woont?

 Het zoneringsplan geeft gedetailleerd aan in welke zuiveringszone jouw woning is gelegen. Op het zoneringsplan zijn 4 zones terug te vinden:

  • centraal gebied (oranje gearceerd)
  • collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd)
  • collectief te optimaliseren buitengebied (groene clusters)
  • individueel te optimaliseren buitengebied (rood)