Signalisatievergunning

Je vraagt een signalisatievergunning aan voor werken op het openbaar domein die de veiligheid belemmeren en/of de doorgang verhinderen. Een signalisatievergunning is een toelating van de burgemeester om verkeerssignalisatie op de openbare weg en/of op het eigen terrein te plaatsen om werken te kunnen uitvoeren of om hindernissen zoals containers, stellingen e.d. op de openbare weg te plaatsen.

De aanvraag moet minimum twee weken voor de opening van de bouwwerf of de aanvang van de gebeurtenis ingediend worden.

Aannemers - vraag een signalisatievergunning aan

Particulieren - vraag een signalisatievergunning aan