Snoeihout

Snoeihout kan je het hele jaar door gratis aanleveren op het recyclagepark.    

Wat is juist snoeihout?

  • Houtige takken van loof- en naaldbomen; struiken en heesters zonder kluit (met of zonder bladeren)
  • Met een minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en een maximale diameter van 20 cm
  • Met een maximale lengte van 2 m

Waarom moet het snoeihout van naaldbomen apart aangeleverd worden?

De verwerking van snoeihout van naaldbomen (waaronder coniferen) is verschillend dan van het snoeihout van loofbomen. Snoeihout van naaldbomen wordt gecomposteerd in een professionele composteringsinstallatie om verspreiding van bepaalde plagen zoals de ‘letterzetter’ te voorkomen. Daarom moet je het apart aanleveren en wordt het verwerkt samen met het gemengd tuinafval.

Wat is geen snoeihout?

Haagscheersel, bladeren, klimop, buxus, siergrassen… vallen niet onder deze definitie en moet je bij het betalende gemengd tuinafval lossen.

Breng je snoeihout en gemengd tuinafval daarom gescheiden naar het recyclagepark, zo verlies je niet te veel tijd aangezien je op verschillende plaatsen moet lossen. Ook voor de recyclageparkwachter is het dan gemakkelijker om de juiste afrekening te maken.

Wordt het snoeihout en gemengd tuinafval niet gescheiden aangeleverd, wordt dit aangerekend als gemengd tuinafval.

Wat hoort waar en is het gratis of betalend?

 Snoeihout van loofbomen (eik, beuk, berk, plataan, …)
  • minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en maximale diameter van 20 cm
  • maximale lengte van 2 m
 gratis bij snoeihout
 Snoeihout van naaldbomen (conifeer, spar, den, larix…)
  • minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en  maximale diameter van 20 cm
  • maximale lengte van 2 m
 gratis bij gemengd tuinafval
  • haagscheersel
  • bladeren, klimop, buxus, riet, bamboe
  • siergrassen
 betalend bij gemengd tuinafval

 

Huis-aan-huis ophaling snoeihout

4 maal per jaar verleent de gemeente ook de dienst om uw snoeihout aan huis te laten ophalen. Heb je dus heel wat snoeihout bij je thuis, en zie je het niet zitten om dit allemaal naar het recyclagepark te brengen. Dan wordt op afroep je snoeihout aan huis opgehaald. Bel ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling naar IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96.

Het snoeihout wordt bij ophaling gewogen. Je betaalt dan standaard € 5,00 aanrijkost, plus het kilogramtarief van € 0,10 per kilogram.