Sociaal-financieel onderzoek

Wanneer je financiële of andere steun vraagt aan de sociale dienst, zal de maatschappelijk assistent een sociaal-financieel onderzoek uitvoeren.

Doel?

Het doel van dit onderzoek is:

Het doel is steeds dat je een menswaardig leven kan leiden. 

De sociale dienst is verplicht om een sociaal-financieel onderzoek te doen als je steun vraagt.

Procedure?

 1. De maatschappelijk assistent zal tijdens een eerste gesprek bekijken wat je problemen zijn en wat de oorsprong ervan is. Samen zoeken jullie naar een oplossing. 
 2. Tijdens het sociaal onderzoek komt de maatschappelijk assistent ook bij je thuis op bezoek. Zo kan hij/zij zich een beter beeld vormen van je levensomstandigheden. Het bezoek gebeurt steeds met respect voor je privéleven. 
 3. Na het gesprek en huisbezoek zal de maatschappelijk assistent verdere informatie verzamelen die nuttig is voor het dossier:
  • Hij/zij kan contact opnemen met verschillende instanties of andere professionals. Bijvoorbeeld: RVA, andere OCMW’s, notaris, deurwaarder, nachtopvang, huiseigenaar, …
  • De maatschappelijk assistent raadpleegt ook de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Dit is een databank met informatie over bijvoorbeeld:
   • kinderbijslag
   • werkloosheidsuitkering
   • uitkering voor personen met een handicap
   • pensioen
   • ziekenfonds
   • kadastraal inkomen, wanneer je huiseigenaar bent
   • bepaalde fiscale gegevens
   • informatie over je werksituatie (inclusief uitzendarbeid of zelfstandige)
   • het juiste adres bij de gemeente en je gezinssamenstelling
 4. Na afloop van het onderzoek zal de maatschappelijk assistent zijn/haar bevindingen noteren in een sociaal verslag.
 5. Aan de hand van dit verslag zal het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslissen op welke manier we je kunnen helpen.

Het is zeer belangrijk dat je goed meewerkt aan het sociaal-financieel onderzoek door correcte informatie te geven. Op die manier kan je alle nodige hulp en steun toegekend krijgen.