Speelbossen

Bossen en natuurreservaten zijn alleen toegankelijk op de paden. Om een 'echt' bosspel of sluipspel te spelen, om de natuur van dichtbij te beleven of voor allerhande spelletjes in het bos kan je steeds terecht in de speelbossen. Je kan ook op andere plekken in bossen en natuurreservaten spelen, maar dan heb je wel altijd toestemming nodig van de eigenaar.

Speelbossen

In Lille zijn er vier speelbossen. In deze bossen kunnen bosspelen georganiseerd worden en allerhande activiteiten! Zolang er geen vaste constructies geplaatst worden, kan je er terecht.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de jeugddienst, de milieudienst of de boswachter, Bram Cannaerts - 0496 21 95 21.

De vier speelbossen

  • Speelbos Haarlebeekbrug (13 hectare): langs beide zijden van de Haarlebeek ter hoogte van de huidige lokalen van jeugdverenigingen - vooral bekend als de Rollekensbergen
  • Speelbos Poeyelheide (8,5 hectare): ten zuiden van de sportterreinen
  • Speelbos Vorselaarheide (12,3 hectare): in de Vorselaarheide
  • Speelbos Brulens: site Molenvelden bij de meisjeschiro van Gierle
  • Speelbos Voetbalstraat: het bos bevindt zich tussen de Voetbalstraat en de Dennenlaan. Er loopt ook een trage weg door dit bos.

Bekijk de ligging van de speelbossen op ons stratenplan