Stamboekuittreksel (militiegetuigschrift)

De militieplicht is afgeschaft in België. Toch kan je een militiegetuigschrift nodig hebben bij een sollicitatie, voor het ziekenfonds, voor je pensioendossier...

Mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift, dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht.

Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Een getuigschrift van kandidaat-vrijwilliger heb je nodig als je je kandidaat stelt voor een opleiding bij het leger.

Vraag je attest online aan bij Defensie

Je kan je attest niet aanvragen via de gemeente.