Stamboekuittreksel (militiegetuigschrift)

Het stamboekuittreksel (het vroegere militiegetuigschrift) toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Dit getuigschrift kan je nodig hebben voor de aanvraag van je pensioen of bij een sollicitatie.
 

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht.
 

Hoe aanvragen

Je kan een militiegetuigschrift schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, 1140 Brussel
02 441 83 28
dghr.hrgan@mil.be