Stamboomonderzoek

Voor opzoekingen van akten in de registers van de burgerlijke stand kan je na afspraak terecht op de dienst burgerlijke stand.

Sinds 31 maart 2019 zijn overlijdensakten na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar.  Na afloop van die periode kan iedereen een uittreksel of afschrift van de akte krijgen.  Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar.

De vroegere regeling waarbij toelating kon gevraagd worden aan de familierechtbank is namelijk vervallen sinds 31 maart 2019.  De toelatingen die vóór deze datum afgeleverd werden zijn ook niet meer geldig. 

Genealogische opzoekingen van niet-openbare akten kunnen enkel toegestaan worden mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de persoon op wie de akte betrekking heeft.  Indien deze persoon overleden is, kan de toestemming van één van de erfgenamen volstaan.

Voor opzoekingen door gemeentepersoneel wordt 15 euro per begonnen halfuur aangerekend.