Standplaats jaarmarkt

Vraag je standplaats aan

In Lille gaan er jaarlijks 3 jaarmarkten door: 

Zowel erkende verenigingen, plaatselijke handelaars als marktkramers kunnen hieraan deelnemen (met uitzondering van de jaarmarkt in Gierle).

Voorwaarden voor deelname:

  • De standplaatsen worden ter plaatse toegekend door de marktverantwoordelijke, ’s morgens om 8 uur. Je moet dus voor 8 uur aanwezig zijn (voor Poederlee 8.30 uur).
  • Als je het jaar voordien een plaats had op de markt dan mag je deze plaats terug innemen. De oppervlakte moet wel dezelfde blijven. Zo niet, zal er bij plaatsgebrek een nieuwe standplaats aangeduid worden.
  • De marktverantwoordelijke ontvangt de standplaatsvergoeding, zijnde 2 euro, ter plaatse. Verenigingen betalen geen vergoeding.
  • Professionele marktkramers moeten steeds in het bezit zijn van een machtiging ambulante handel.
  • Verenigingen moeten erkend zijn door het gemeentebestuur. Socio-culturele verenigingen dienen een erkenning aan te vragen bij de cultuurdienst, sportverenigingen bij de sportdienst en jeugdverenigingen bij de jeugddienst. Meer info over een erkenning vind je eveneens op deze site, bij de respectievelijke diensten.

Een aanvraag kan je indienen via bovenstaande knop.