Kermis

In onze gemeente zijn er jaarlijks acht kermissen.

De algemene en specifieke bepalingen omtrent de organisatie van kermissen zijn opgenomen in de uniform gemeentelijke politieverordening (UGP) van de gemeente Lille.

Vraag je standplaats aan

Meer weten rond standplaatsen op de kermissen? Neem contact op met onze dienst economie.