Steun aan eenmalige sensibiliserende activiteiten

Alle ontwikkelingsorganisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente, scholen of losse initiatieven van burgers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Dien je aanvraag in

Bij de beoordeling van de aanvragen worden volgende voorwaarden gesteld:

 • er is een duidelijke band tussen het ondersteunende project en de gemeente
 • enkel inwoners, scholen of door de gemeente erkende verenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen

Welke projecten komen in aanmerking?

 • het informatieve, educatieve en/of sensibiliserende karakter van de activiteit moet voorop staan. De activiteiten, moeten leiden tot een beter inzicht in ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vredesthema’s, eerlijke handel, internationale uitwisselingen, mondiale vorming, globalisering, internationale migratie en vluchtelingenproblematiek
 • het evenement is een initiatief van de inwoners van de gemeente zonder commercieel doel of partijpolitieke bedoelingen
 • de inrichter moet ruim publiciteit maken en hierin vermelden dat het evenement tot stand kwam met de steun van de gemeentelijke solidariteitsraad
 • het evenement moet een reële doelgroep hebben binnen de gemeente die voldoende groot is
 • het evenement moet zo ruim mogelijk toegankelijk zijn
 • het gebruik van fairtradeproducten en aandacht voor duurzaamheid is aan te bevelen

Criteria

 • aanvragen kunnen het hele werkjaar door ingediend worden door het tijdig invullen van een aanvraagformulier voor eenmalige activiteiten (een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus).
 • de aanvragen worden ook beoordeeld op de eerstvolgende solidariteitsraad.
 • het spreekt voor zich dat de solidariteitsraad na de activiteit ook steeds een financieel en inhoudelijk verslag van de activiteit verwacht