Subsidie buurtfeest

Wie een buurtfeest organiseert kan hiervoor tot 100 euro subsidie ontvangen van het gemeentebestuur. Je feest moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het bijvoorbeeld georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Lille. Het moet ook een feest zijn dat zich richt tot alle bewoners van de buurt. Geef je een privéfeest, familiefeest of schoolfeest dan heb je geen recht op een subsidie.

Een subsidie aanvragen

  • Ten laatste één maand voor je buurtfeest plaatsvindt, moet je je buurtfeest melden via het evenementenloket, anders vervalt je recht op subsidie.
  • De gemeente ondersteunt buurtfeesten met maximum 100 euro als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.
  • Ten laatste één maand nadat het buurtfeest plaatsvond moet je het verslag met de nodige bijlagen indienen.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, zal het bedrag van de subsidie worden gestort op de rekeningnummer van de organisator.

Vraag je subsidie aan