Subsidie voor jongerenbetrokkenheid in jeugdhuizen

Jaarlijks wordt er een bedrag van 2000 euro voorzien in onze gemeente in het teken van jongerencultuur. We willen met dit bedrag onze jeugdhuizen graag ondersteunen indien ze kunnen aantonen dat ze jongeren trachten te betrekken bij hun werking/activiteiten. 

In overleg met onze jeugdhuizen en Formaat vzw hebben we hiervoor enkele doelstellingen opgesteld:

  • Nieuwe doelgroepen aanspreken
  • Lokale artiesten speelkansen geven
  • Activiteiten organiseren met een blik op open jeugdwerk

Deze doelstellingen werden in een reglement gegoten. Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 december 2021. 

Indien je het reglement graag naleest, kan je dit onderaan deze pagina vinden.