Taxi

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe IBP-wetgeving in voege voor wie met een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer wil starten.

Voor het uitbaten van een taxidienst is dus een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig:

  • Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
  • Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Er zijn geen taxistandplaatsen in de gemeente Lille.
  • Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
  • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

De taxitarieven voor de straattaxi’s worden vrij bepaald door de exploitant. Ze moeten wel duidelijk geafficheerd worden en werken via een app.

Vanaf 1/1/2020 zijn er minimale emissienormen voor voertuigen ingeschreven als taxivoertuig (normen t.e.m. 31/1/2024):

Inschrijving DIV na 1/1/2020

  • aantal zitplaatsen tot 5: 71
  • aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: 66
  • aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): 56

Kandidaat-vergunninghouders moeten voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader kunnen aantonen.

De vergunning is geldig in heel het Vlaams gewest.

Aan de vergunning is een jaarlijkse retributie van 350 euro gekoppeld per voertuig (250 euro indien het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 1/1/2025) + jaarlijkse indexering.

De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via de online applicatie Centaurus2020.

Voor bestaande taxi en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsregeling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Afhandeling

De vergunning wordt, mits volledig verklaring, binnen een termijn van 45 kalenderdagen afgeleverd.

Vraag hier je vergunning aan